modstandskamp.dk

Skælskør 1943
Poul Kragh Skælskør 1943

Poul Kamp Kragh (1898-1984)
Deltog i modstandsbevægelsen fra 1943, her organiserede og bevæbnede han 2 delinger á 35 mænd. Den 30. oktober 1944 blev han arresteret af Gestapo. Men på trods af 11 mands undersøgelser, fandt man dog ikke våbnene, som var gemt under frugtkasser i garagen.
Kragh blev sat i Vestre Fængsel og forhørt og tortureret i Shellhuset. Den 7. februar 1945 blev han overført til barak 15 i Frøslevlejren. Men allerede den 16. februar om morgenen blev han sendt med godstog fra Haderslev til Dachau med ankomst den 23. februar.
I Dachau blev han formand for de danske fangers råd. Den 23 marts kom han med svensk røde kors til Neuengamme.
Herfra den 20. april kom han med dansk bus til Møgelkjær. og den 27. april via Korsør og Helsingør til Sverige. Ved hjemkosten til Skælskør blev Poul Kragh byleder.

Denne beretning vil blive illustreret her på siden af avisartikler, dokumentation fra udenrigsministeriet, Røde Kors, Tysk Sicherheitspolizei, diverse breve osv. (jvf. nedenstående)
modstandskamp.dk er under fortsat udbygning.

28. juli 2007: Besøg i Dachau  koncentrationslejr

Dachau 1945
Poul Kragh Dachau 1945


august 1939

Der er næsten en kasserne i hver eneste tysk by: Indtryk fra Tysklands massive oprustning umiddelbart før 2. verdenskrig.

16. januar 1940

Poul Kragh: Danmark kan forsvares; Det kan nytte. Danmark kan forsvares, hvis Viljen til at forsvare det er til Stede. Danmarks landegrænser er kun 1/20 af Finlands, og Landgang på åbne Kyster er et risikabelt Foretagende, hvis der står en kampberedt Modstander bag Kystens skærmende Linie.

31. oktober 1944

Skælskør Handelstandsforening beder om oplysninger om hvorhen inspektør Kragh er ført hen, da hans Familie står uforstående overfor denne anholdelse

3. november 1944

Udenrigsministeriet: På forespørgsel har Tysk Sikkerhedspoliti oplyst, at Inspektør Kragh er indsat i Vestre Fængsel

november 1944

Tysk Politiafdeling i Vestre Fængsel: Fanger må kun sende og modtage eet Brev på 20 linier hver 14. dag.

november 1944

Dansk Røde Kors: Pakker til Fanger maa ikke indeholde Levnedsmidler, Frugt, Bolcher, Kiks og Marmelade

10. november 1944

Udenrigsministeriet: Deres Ægtefælle holdes arresteret for illegal Virksomhed

13. november 1944

Udenrigsministeriet: Sikkerhedspolitiet har ikke villet udtale sig om, hvad der ligger til Grund for Sigtelsen og ej heller om Muligheden for hans Løsladelse.

24. november 1944

Dr. Med. Mogens Hansen: Deres mand har ikke Diarre, men noget Forstoppelse og faar nu en Vandkur

24. november 1944

Vagtmester Van Zanten: "Min gode ånd i fængslet".

6. januar 1945

Udenrigsministeriet: Tysk Sikkerhedspoliti udtaler: Inspektør Kragh sigtes for at have været Medlem af en millitær Sabotagegruppe.

8. januar 1945

K. Bygholm, Christiansborg: Den slags trækker næste altid i Langdrag

16. januar 1945

Udenrigsministeriet: Sikkerhedspolitiet oplyser, at Inspektør Kragh har deltaget i Fordeling af Vaaben og Sprængstoffer

januar 1945

Dansk Røde Kors: Der skal hengaa en Maaned mellem hvert Besøg

13. februar 1945

Skælskør Handelstandsforening: Det har været en stor skuffelse for os her at erfare, at Inspektøren nu er overført til Frøslev Lejren.

20. februar 1945

Dansk Røde Kors: Kragh er blevet overført til Tyskland. Det maa formodes, at Bestemmelsesstedet i Tyskland er Dachau.

22. februar 19454

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Dänemark: Auf Ihr Schreiben vom 5. Febr. 1945 wird Ihnen mitgeteilt, dass eine Haftentlassung Ihres Mannes Poul Kamp K r a g h zur zeit nicht durchführbar ist.
Im Auftrage Karl Heinz Hoffmann SS-Sturmbannführer

27. februar 1945

Udenrigsministeriet: den Paagældende findes opført på en fra der herværende tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over 252 danske Statsborgere, som den 16. d.M. blev overført fra Frøslev Lejren til Koncentrationslejren Dachau ved München

marts 1945

Svensk Røde Kors er i fuld gang med Overflytningen af de internerede Danskere til Fælleslejren i Neuengamme ved Hamburg

1. april 1945

Koncentrationslager Hamburg-Neuengamme: Brev på tysk

april 1945

Koncentrationslager Hamburg-Neuengamme: Brev på dansk

april 1945

Neuengamme-Lejren

21. april 1945

Dansk Røde Kors: Overført fra Tyskland til nyoprettet Lejr "Møgelkjær"

25. april 1945

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Dänemark: Kragh var leder af O.-Gruppen i Modstandsbevægelsen - illegal Sabotage- og Millitærorganisation. Sign: Karl Heinz Hoffmann SS-Sturmbannführer

23. april 1945

Telegram fra Haderslev: Manden ankommet til danmark - er helt rask - alt vel

8. maj 1945

Telegram fra kongen: Min dybtfølte tak - Christian

9. maj 1945

Inspektør Kragh hyldes af en tusindtallig Menneskemængde

maj 1945

Frihedskæmpernes Parade

24. maj 1945

Til Dachau for at dø: Inspektør Kragh fortæller "Sorø Amtstidende"s læsere om sine Oplevelser i de tyske Fængsler og Koncentrationslejre

27. maj 1945

Svensk Røde Kors kan ikke berømmes højt nok: Inspektør Kragh, Gigtsanatoriet ved Skælskør, om sine oplevelser i Gestapos Klør


Denne side er samlet af Claus Kamp med anvendelse af diverse avisudklip, optegnelser, breve, meddelelser fra Tysk Sikkerhedspoliti, Røde Kors, Udenrigsministeriet. Siden er oprettet i anledning af 60 året for Danmarks Befrielse. Poul Kamp Kragh var min bedstefar. Evt. henvendelse vedr. denne side til claus(a)modstandskamp.dk

morfar og claus 1957

 

Locations of visitors to this page