modstandskamp.dk


UDENRIGSMINISTERIET.
København, den ...1.3 .....November1944
Bilag.
c Journal Nr. 84.G.5/993.
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende det tyske Sikkerhedspolitis Arrestation af Inspektør Poul Kamp Kragh, Gigtsanatoriet ved Skælskør, senest Skrivelse herfra af 13.November f.A., meddeles herved, at Udenrigsministeriet siden da har rettet flere Henvendelser i Sagen til det tyske Sikkerhedspoliti, som senest har udtalt, at Inspektør Kragh sigtes for at have været Medlem af en militær Sabotagegruppe, og at Undersøgelserne endnu er løbende.
Udenrigsministeriet vil fremdeles have sin Opmærksomhed henvendt paa,Sagen,
P. M. V.

F. Hirss